Privatlivspolitik

THISTED TENNIS- OG PADELKLUBS PRIVATLIVSPOLITIK

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs mere om klubbens privatlivspolitik:

1. Kortlægning af personoplysninger i foreningen
2. Bilag 1: Privatlivspolitik for idrætsforeninger
3. Bilag 2: Fortegnelse over behandling af personoplysninger

For mere information eller ved spørgsmål, kontakt venligst Mads Dam (formand).